Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi okul öncesinden başlayarak tüm seviyelerde hem ders hem de kulüp çalışmalarıyla etkin bir şekilde verilmektedir. Derslerimizi, 24er bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Odası ve içinde yaş gruplarına uygun robotik kodlama malzemelerinin (Fischer Technic, Mind Desginer, Makey Makey, Lego WeDo 2.0, Lego Education Mindstroms EV3, mBot, Arduino, vb) yer aldığı 1 adet Robotik Atölyesinde yapıyoruz.

Okul öncesinden 9. .sınıfa kadar k12 bütünlüğünde öğrencilerimizi 21. yy becerileriyle geleceğe ve geleceğin mesleklerine hazır hale getiriyoruz. Hangi mesleği seçerlerse seçsin, öğrencilerimizin; <br><br>

– dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri anlamalarını,
– bilişim teknolojilerini ve ihtiyaç duydukları programları etkin ve amacına uygun kullanmalarını,
– interneti ve internet tabanlı servisleri güvenli ve etik değerlere dikkat ederek kullanmalarını,
– anaokulunda başlayan kodlama ve algoritma dersleri ile problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri edinmelerini,
– mezun olduklarında en az bir programlama dilini etkin kullanabilmelerini,
– 3D tasarım dersleriyle ürün tasarım ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmalarını,
– STEM+A ve Robotik çalışmalarıyla günlük hayatta karşılaşılan sorunların çözümüne teknolojik, yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini,
– teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi kullanarak üreten bireyler olmalarını,
– teknogirişimcilik dersleriyle de ürettiklerine katma değer kazandırarak sunmalarını hedefliyoruz.