Sanat, kültür ve spor; bireylerin yaşama farklı bakış açıları kazanmasını, entelektüel deneyim ile kazanacağı vizyon sayesinde bireye küresel yorumlama ve değerlendirme becerisi sağlayacaktır.
Öğrencilerimizin çalacağı enstrüman, oynayacağı tiyatro, yapacağı spor ile farklı disiplinler arasında kendilerini keşfederek öz güven kazanmalarını destekleyecektir.
Her öğrencinin sahip olduğu potansiyeli, bireysel yetenek ve becerisi ile geliştireceği sanat-spor-kültür derslerine, okulumuzda 3 yaştan 17 yaşa kadar katılım sağlanabilmektedir.
Okulumuzdaki tüm SKS branşları; bütünün parçası olarak öğrencilerimize sorumluluk, aidiyet, davranış bilincini kazandırır. Sanatın yaratıcılığı, sporun disiplini ve kültürün kazandırdığı saygı ve saygınlık ile öğrencilerimizin yaşam alışkanlıkları kazanması hedeflenmektedir.