Gelecek bilgi tüketenlerin değil, tüketeceği bilgiyi ve teknolojiyi üretenlerindir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız: bu yaşam ancak bilim ve fenle olur.” sözleri kılavuzumuz olmuştur.

Bunun için öğrencilerimizin veri toplama ve ilişkilendirme, neden ve sonuç ilişkisi kurabilme, yöntem ve model kullanıp geliştirebilme gibi konularda yeterli eğitimi alması, bilgiye dayalı karar verebilmesi ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilmesi için proje tabanlı eğitimi desteklemekteyiz. Bu eğitim sistemi öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli öğrenciler yetiştirmeyi sağlayan bir sistemdir.

Araştırmacı ve bilimsel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek TED Van Kolejinin vizyonu içinde yer almaktadır.

TED Van Koleji Proje Koordinatörlüğü bu konuları temel alarak öğrencilerimizin bilimsel proje hazırlamaları konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Her yıl eylül ayında koordinatörlüğümüz tarafından tanışma toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda,

  • Bilimsel bir proje nedir? Nasıl olmalıdır?
  • Proje konusu nasıl bulunur?
  • Konuyla ilgili araştırma nasıl yapılmalıdır? Hipotez nasıl kurulur?
  • Deney, anket vb. nasıl yapılır?
  • Veri toplama ve değerlendirme nasıl yapılır?

gibi sorulara cevap verilerek öğrenciler projeye dahil edilmektedir.

Okulumuzda öğrenim görmekte olan 9. sınıf öğrencilerimiz, belirledikleri herhangi bir alandan proje alabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin etkin bir biçimde proje basamaklanın içinde yer almasıdır. Çalışmalar sırasında ders öğretmenleri öğrencilerimize destek vermektedirler ve çalışmalar ekim ayında danışman öğretmenler önderliğinde netleştirilip, kasımın ilk haftası resmi yazıyla idareye bildirilmektedir. Yıl içinde danışman öğretmeni ile ara toplantılar yapan öğrenci nisan ayının ikinci haftası tüm çalışmalarını tamamlayıp proje veya tasarımını teslim etmek zorundadır. Tamamlanan projelerin sunumu ve tanıtılması amacıyla mayıs ayı içinde “Proje Ve Tasarım Günleri” gerçekleştirilmektedir. Onuncu, on birinci ve on ikinci sınıf öğrencileri de bireysel olarak veya grup halinde istedikleri, merak ettikleri bir konu hakkında bilimsel proje yapabilmektedir. Yaptıkları bu projelerle TÜBİTAK, MEV, Prof. Dr. Aziz Sancar, Google Science Fair, MEF gibi proje yarışmalarına ve liseler arası pek çok yarışmaya katılabilmektedirler.

TED VAN KOLEJİ ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE DERECELERİ