Kütüphanelerimizin Amacı:
Okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğretmenlerin mesleki çalışmalarına yardımcı olmak, öğrencilerin derslerini olduğu kadar boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerini yapıcı, eleştirici ve estetik değerlere ilgi duymalarını sağlamak, bütün kullanıcıların düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.

Kütüphanelerimizin Koleksiyonları: Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları, notalar, görsel-işitsel materyaller (CD, VCD, DVD, Video, Poster vb.) ve elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi kaynaklarından meydana gelmekte ve koleksiyon ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.