TED Van Kolejinde öğrencilerin bilimsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik gelişimleri sistemli ve objektif bir şekilde takip edilmektedir. Velilerimize sınav sonuçları düzenli olarak K12 Bilgi Sistemi üzerinden ulaştırılmaktadır. Ayrıca velilerimiz sınıf rehber öğretmenleri veya PDR birimi tarafından telefon ile görüşmeler yoluyla bilgilendirilmektedir.

Okulda amacına uygun olarak klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin (test, yazılı ve sözlü sınavlar) yanında öğrencilerin bireysel özelliklerine göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (proje, performans görevleri, portfolyo vb.) kullanılmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimi TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve değerlendirilen merkezi sınavlarla da takip edilmektedir.