Misyon – Vizyon 

Vizyonumuz 
Tüm dünyada örnek alınabilecek bir eğitim kurumu olarak eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren TED Van  Kolejinde vizyonumuz; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, mutlu, kendine güvenen, laik, toplumsal değerleri, aile ve iş dünyası ile bütünleşmiş, sürdürülebilir kalkınma, çevre bilinci oluşmuş, sorgulayarak öğrenen, okulu gerçek bir yaşam alanı olarak gören tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal-uluslararası toplumların her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmektir.

Misyonumuz
Türk eğitim sisteminin iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmekte örnek ve öncü kuruluşlarından olan Türk Eğitim Derneği’nin misyonu; eğitimde başarı geleneğini sürdürerek geleceğin lider kadrolarını, iş insanlarını ve çeşitli meslek alanlarında, sanat ve sporda model olacak önemli bireylerini yetiştirmektir.

Benzersiz bir fırsat : Tam Eğitim Bursu 

Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak daha çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında,eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.

Bu kapsamda, TED Van Koleji de, geleceğe yön veren çocuklar yetiştirme hedefiyle gün geçtikçe çeşitlenen benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir.

Tam Eğitim Bursu başarılı ancak maddi imkanları yetersiz öğrencilerin öğrenimlerine TED okullarında devam etmelerine yönelik bir burstur. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim ücreti,kitap-kırtasiye,yemek,giyim,servis giderleri ve cep harçlıkları karşılanmaktadır.Ortaokul ve lise düzeyinde başlatılan burslar,öğrencilerin üniversite eğitiminin sonun kadar devam etmektedir.Tam eğitim bursu almaya hak kazanan öğrenciler,varsa bölgelerindeki TED okullarında gündüzlü olarak; yoksa pansiyonlu TED okullarında yatılı olarak okutulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün öncelikli olarak üzerinde durduğu ve gelişmesi için her türlü yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Bu çerçevede Atatürk’ün 1925 yılında Mecliste özel kişi ve kuruluşları eğitime katkı yapmaya çağıran konuşması, ”Türk Maarif Cemiyeti” ile özlemini duyduğu nitelikli Türk okullarının açılması adına ilk adım niteliği taşımıştır. Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü ismiyle Türk Eğitim Derneği, Atatürk’ün çağrısı üzerine Cumhuriyeti kuran kadroların önderliğinde 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil girişimi olarak 1928 yılından beri faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından 38.si olan TED Van Koleji,Türk Eğitim Derneği ile Urartu Eğitim Ticaret ve Sanayi A.Ş. yaptığı işbirliği ile, 19 Kasım 2018’de resmi açılışını yaparak 2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

TED Van Koleji, 11.000 metrekarelik arsa üzerinde kurulu, 14.500 metrekarelik kapalı alan ve 8.000 m² ‘ lik açık oyun alanlarının yanı sıra;
TED Van Koleji öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki her türlü gelişimleri için gerekli tüm olanakları sağlayan çağdaş bir eğitim yerleşkesi olarak tasarlanmıştır. TED Van Koleji kampüsü, gerek sahip olduğu öğrenci ve kullanıcı kapasitesi gerekse içerdiği tesisler yönünden Van’ın ve ülkemizin örnek bir eğitim tesisidir. Bu tesis, eğitim-öğretimin verdiği bölümleriyle birlikte sosyal, kültürel ve sportif etkiliklere de geniş olanaklar sağlayan çağdaş bir eğitim ve kültür ortamı olarak hazırlanmıştır.
Fiziki ve teknolojik imkanlarıyla öğrencilerimizin eğitim dünyası ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmalarına kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayan yerleşkemizde öğretim ise öğrencilerin sürekli değişen ihtiyaçlarına göre planlanmıştır
. TED Van Kolejini ayrıcalıklı kılan; sürekli öğrenmeyi destekleyen böylece doğal öğrenme ortamı oluşturarak farklı yaş gruplarının farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

TED Van Koleji Kampüsü; birbirlerinden bağımsız anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, 54 derslik, 5 laboratuvar, 24 kişi kapasiteli 3D sınıfı, Yabancı dil atölyesi, Teknolojik donanımlı bilgisayar laboratuarı, 2 kütüphane, 500 kişilik son sistem ses ve görüntü donanımlı konferans salonu, 500 kişilik yemekhane, Okul öncesi için özel tasarlanmış 80 kişilik yemekhane, Yarı olimpik kapalı spor salonu, Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, Beden eğitimi ve jimnastik salonu, Dans ve bale salonu, Fuaye ve sergi salonu, Çok amaçlı açık spor alanları (basketbol, voleybol, badminton, tenis, mini futbol ), Açık alan trafik uygulama sahası, Kültür ve sanat alanları ( sanat sokağı ), Ekolojik uygulama alanı ve hobi sahası. Mutfak ve seramik atölyesi, GEMS ve Akıl Oyunları atölyesi, Robotik ve kodlama atölyesi, Eğitim Teknolojileri İnovasyon dersliği gibi sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği mekansal desteği sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kuruluş amacımız; Türk Milli Eğitiminin temel esaslarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, uygar, özgür düşünceli, spor ve sanatı seven, sosyal bireyler yetiştirmektir. TED Van Koleji, her alanda başarıyı ilke kabul eden bir eğitimi amaç edinmekte ve bunu sürdürmektedir. Özgün soru içerikleri ile alternatif ölçme ve değerlendirme, TED Genel Merkez tarafından tüm okullarda standart olarak uygulanan değerlendirme sınavları ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibine önem verilmektedir. Geleneksel ilk ve ortaöğretim anlayışının her zaman ötesine geçmiş bulunan kurumumuz; yeni nesillerin hayal dünyalarını, yaratıcılıklarını ve keşfetme duygularını geliştiren, okul yaşantısını ve öğrenmeyi keyifli hale getiren, çağdaş eğitim mekanlarıyla eğitim-öğretim süreçlerini yürütmektedir.

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ:

İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı küreselleşen dünyada TED Okullarının misyonlarından biri de kaliteli yabancı dil eğitimi vermektir.Bu çerçevede ,TED Okullarında yabancı dil eğitiminin satandardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Milli eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylı TED K12 İngilizce dersi öğretim programı uygulanmaktadır.

Değişen Öğrenci profili ve ihtiyaçları göz önüne alınarak İngilizce dil eğitiminde 21.yüzyılın becerilerini geliştiren uygulamalar programa dahil edilmekte ve Cambridge English, İnternational House ve Oxford Teachers Academy ile gerçekleştirilen eğitimlerle ,okulumuzdaki İngilizce öğretmenlerine sürekli rehberlik ve hizmet içi eğitim desteği sağlanmaktadır.

Öğrencileri yaş ve beceri düzeylerine uygun olarak bir dil kullanabilir duruma getirmeyi hedefleyen yabancı dil öğretim programımız kapsamında , öğrencilerimizin bilgiyi anlamlı kullanarak karar verme,sorun çözme ,araştırma,geliştirme,sorgulama,keşfetme ve analiz etme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmakta ve öğrencilerin kendi dil gelişimlerini izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanınmaktadır.

Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda sevgi,istek ve merak uyandırmaktır.Erken yaş grubu öğrencilerimiz ve ilkokul sınıflarımızda dil eğitiminde sözel becerilerin geliştirilmesi esastır.

TED Okulları Ortaokul ve Lise Bölümlerinde Yabancı Dil eğitimi öğrenci merkezli ve dinleme-konuşma-okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik planlanmaktadır.Öğrenciler derslerde kendilerini ifade etme ve yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkanı bulurlar.Öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önünde bulundurularak farklı öğretim teknikleri kullanılır.

İKİNCİ YABANCI DİL:

İkinci Yabancı Dil programında öğrencilerimiz,okulumuzun sunduğu yabancı dillerden birini seçerler ve yine iletişimsel hazırlanan öğretim programı ile ikinci yabancı dil öğrenimleri gerçekleştirilir.

TED Okullarında öğrencilerin ikinci yabancı dilde,orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları,yazmaları,okuduklarını anlamalarının yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.

TED Van Koleji’nde ikinci yabancı dil olarak Fransızca eğitimi verilmektedir.Fransızca eğitimi ve kazanımları yine TED okulları ikinci yabancı dil müfredatına uygun standartlardadır. “Birinci yabancı dilin,ikinci yabancı dili tetiklemesi” stratejisi ile öğrenci öğrenme merkezi daha hızlı çalışacaktır.