“Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk en önde götürülmesi gereken Türk müziğidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü müzikte değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.”

                                                                                                                        Mustafa  Kemal Atatürk

TED’li olmanın bilinci ile Atatürk’ün koyduğu hedefler doğrultusunda, sosyal, sanatla barışık, yaratıcı, üretken ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okulumuz; öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartacak, geliştirecek müzik faaliyetlerini desteklemektedir. Öğrencilerimiz istek ve yetenekleri doğrultusunda çok sesli koro, pop orkestrası ve oda orkestrası çalışmalarına yönlendirilmekte ve kendilerini geliştirebilmeleri için uygun ortamlar yaratılmaktadır. Yerelden evrensele, klasikten popülere, tek seslilikten çok sesliliğe uzanan bu yolda oluşturulan performanslar; önemli gün ve haftalarda düzenlenen kutlama ve anma programlarında, TED aidiyeti oluşturmak, kaynaşmak amacıyla konuk olarak gittiğimiz bir TED okulunda, ulusal ve uluslararası festivallerde ve okulumuzun sanat gecesinde sergilenmektedir.

Sanatın toplum ve bireyler üzerindeki etkisini birebir deneyimleyen öğrencilerimiz kendilerine sanat ışığıyla farklı pencere açmaktadırlar.