TED Van Koleji başarı çıtasını yükseltmek için teknolojik altyapısını güçlendirerek öğrencilerin dersleri daha gerçekçi bir ortamda takip etmesi için tematik sınıfar kuracak ve 3D sınıfı oluşturacak. TED Koleji, Van’da yapımı süren inşaatın tamamlanmasının ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılında Vanlı öğrencilere kapılarını açacak.

Öğrencileri günümüz şartlarına en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan TED Koleji Kurucu Temsilcisi Gökmen Uçar, Van’ın böyle bir eğitim kurumuna ihtiyacı olduğunuvurgulayarak, “Biz 12 yıldır Van’da inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz.TED’in köklü geçmişinden dolayı biz de onlarla eğitim sektörüne girmek istedik. Gerekli girişimler ve baş- vurular neticesinde burada faaliyet yürütmek için bir kampüs tasarlandı. Şu an inşaat faaliyetlerimizin çoğu gerçekleştirildi. TED 

sivil toplum kuruluşu olarak okul öncesinden yüksek eğitime kadar ki boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeye devam ediyor. Hem kendi ilimizde hem kendi bölgemizde ülke çapında bilimsel ve lider kişiler yetiştirmek bu hiz- mete katkı sunmak amacıy- la böyle bir oluşumun içinde bulunduk” dedi. Van’a farklı bir eğitim anlayışı getirmek için böyle bir işe giriştiklerini belirten Uçar okul hakkın- da şu bilgileri verdi: “Türk Eğitim Derneği’nin bir okulu olarak 2018-2019 yılında eğitim öğretim hayatına başlayacağız. Okulumuz 11 bin metrekare alan üzer- ine kuruldu, 14 bini kapalı, 8 bini ise açık alanlardan oluşuyor. Okulumuzda Van’da ilk olan yarı olimpik yüzme havuzu, güvenli yüzme öğrenme havuzu,3 D sınıfı, kapalı spor sa- lonumuz ile çeşitli basketbol sahalarımız bulunuyor. TED Van Koleji ana sınıfında okuyan her çocuğun hayal dünyasının geniş olmasını amaçlıyoruz” dedi.

ÖZEL OKULLARIN AÇIL- MASI EĞİTİM SEVYESİNİ YÜKSELTİR

Van’da son dönemlerde özel okulların çok fazla açılmasının rekabeti güçlen- direrek eğitim seviyesini yükselteceğini söyleyen Uçar, “Özel okulların son dönemde artması bizim bakış açımızla avantajlı bir durumdur. Öğrenci yetiştirmek için var olan kurumlar oldukça herkes çabasını daha ileri noktalara taşıyacaktır. TED Van’da da eğitimde çok öncü olacak ve bayrağı en önde taşıyacak” diye konuştu.

GELECEK YILLARDA BAŞARILARIMIZDAN SÖZ ETTİRECEĞİZ

TED Van Koleji’nin lo- kasyon olarak şehir kala- balığından uzak olduğuna dikkat çeken Uçar, “Oku- lumuz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van merkez arasında yer alıyor. Bu anlamda şehir merkezinin yoğunluğundan uzak olması bize ayrı bir mutluluk ver- iyor. Çocuklar gürültüden uzak derslerine daha iyi bir şekilde adapte olacaklar” söyledi.Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması ve küresel bir güç haline gelmesinin bilgi üretmekle gerçekleşeceğini aktaran Uçar, ‘’Gelecek yıllarda nice başarılardan bahsedebileceğimizi ben şimdiden biliyorum. Kentte projeyi gerçekleştirmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz” dedi. TED Kole- ji’nin vizyonuna değinen Uçar, “Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil insiyatifin etkinleştiril- mesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değer- lerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oyna- mayı hedefleyen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir “ cümlelerini kullandı.

MADDİ İMKANI OLMAYAN ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Misyonlarının maddi imkanı olmayan öğrencilere eğitim desteği sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak olduğunu söyleyen Uçar, “TED açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirerek, maddi imkân- ları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar verip, onlara eğitim- lerine devam etme olanağı tanıyor. TED,Türk eğitim standartlarını çağdaş se- viyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturarak araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendiriyor” diyerek konuşmasına devam etti. Çağımızın gereklilikleri ar-asında ön sıralarda yer alan yabancı dil hususunda alter- natifli dil seçeneklerini içinde barındıran yeni bir anlayışla Van’ı tanıştıracağız. Öğren- cilerimiz TED okulundan alacakları yabancı dil eğitimi ile dünyanın her yerinde kendilerini rahatlıkla ifade edebilen bireyler haline geleceklerdir. İletişimin ya- bancı dile dayanan okuma,  konuşma - yazma gibi her alanında verilecek alter- natifli yabancı dil eğitimi ile kişisel gelişimin en verimli sonuçlarını hedeflemek- teyiz. Genel merkezimizin de düzenleyeceği sınavlar ile yabancı dilde başarı çıtasının en üst seviyeye çıkaracağız.

“Eğitimde her türlü olanaktan yararlanıyoruz”

Uçar, bölgenin geri kal- masının en önemli ned- enlerden birisinin kaliteli eğitimin verilmemesinden kaynaklandığını ifade ederek, “Eğitimde günümüz dünyasının bütün ni- metlerden faydalanacağız. Bu çabaları ve güzel sonuçları hep beraber ilerde göreceğiz. Anaokulundan başlayarak yüksek okula kadar bütün gruplara ders veriyoruz. Bir inovasyon merkezi ve teknolojik an- latımlara olanak veren bir sınıf ekledik. Kişisel gelişimi hedefleyen bir özelliğe sahip olan okulumuzda 54 adet derslik, 5 adet laboratuvar,  3 yabancı dil laboratuvarları, teknolojik donanımlı bilgisa- yar odalarına, kütüphanel- ere, 460 kişilik toplantı salonuna, 500 kişilik bir yemekhaneye, yarı olimpik spor salonu ve havuza, özel beden eğitim salonuna, sergi salonuna, çok amaçlı spor alanına, hobi sahasına sahiptir” diyerek konuşması- na son verdi.

Kaynak: (Vanekonomist) - Van Ekonomist Dergisi